KATOWICE

Aelia duty free zaślepka

Mię­dzy­na­ro­dowy Port Lot­ni­czy Kato­wice w Pyrzo­wi­cach
ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

https://www.katowice-airport.com/

Godziny otwar­cia skle­pów:
od pierw­szego do ostat­niego lotu.

Aelia Duty Free

sklep w sklepie ogólnodostępnej

  • Pol­skie alko­hole i sło­dy­cze.
  • Moż­li­wość doko­na­nia zakupu przez osoby nie będące pasa­że­rami.
Aelia duty free zaślepka
Aelia beauty zaślepka

Aelia Beauty

sklep w sklepie ogólnodostępnej

  • Per­fumy i kosme­tyki.
  • Zestawy per­fu­me­ryjno-kosme­tyczne oraz palety do maki­jażu.