POZNAŃ-ŁAWICA

Aelia duty free zaślepka

Port Lot­ni­czy Poznań-Ławica sp. z o.o.
ul. Bukowska 285
60-189 Poznań

http://www.airport-poznan.com.pl/pl/

Godziny otwar­cia skle­pów:
od pierw­szego do ostat­niego lotu.

Aelia Duty Free

sto­isko w stre­fie odbioru bagażu

  • Per­fumy i kosme­tyki wyjąt­ko­wych marek.
  • Zestawy per­fu­me­ryjno-kosme­tyczne oraz palety do maki­jażu.
Aelia duty free zaślepka
Aelia beauty zaślepka

Aelia Beauty

sklep w strefie ogólnodostępnej

  • Per­fumy i kosme­tyki selek­tyw­nych marek.
  • Zestawy per­fu­me­ryjno-kosme­tyczne oraz palety do makeupu.