LUBLIN

Lotnisko Lublin
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1
21-040 Świdnik

http://www.airport.lublin.pl/

Godziny otwar­cia skle­pów:
od pierw­szego do ostat­niego lotu.

Aelia Duty Free

sklep w stre­fie wol­no­cło­wej

  • Per­fumy i kosme­tyki.
  • Zestawy per­fu­me­ryjno-kosme­tyczne oraz palety do maki­jażu.
  • Sze­roka selek­cja alko­holi pol­skich i zagra­nicz­nych.
  • Sło­dy­cze, cukierki.
  • Tytoń, papie­rosy.
Aelia Duty Free
Aelia Beauty

Aelia Beauty

sklep w stre­fie ogól­no­do­stęp­nej

  • Per­fumy i kosme­tyki.