ŁÓDŹ

Port Lotniczy Łódź
ul. Gen. S. Maczka 35
94-328 Łódź

http://lotnisko.lodz.pl/

Godziny otwar­cia skle­pów:
od pierw­szego do ostat­niego lotu.

Aelia Duty Free

sklep w strefie wolnocłowej

  • Per­fumy i kosme­tyki.
  • Zestawy per­fu­me­ryjno-kosme­tyczne oraz palety dla makeu­pi­stów.
  • Sze­roka gama alko­holi pol­skich i zagra­nicz­nych.
  • Sło­dy­cze i łakocie.
  • Tytoń i papierosy.
Aelia Duty Free